NOWY ADRES==>www.wsd.diecezja.legnica.pl <==NOWY ADRES


UWAGA!!!
Mamy nowy adres strony:

www.wsd.diecezja.legnica.pl

Dotychczasowy adres strony będzie jeszcze funkcjonować do 15. marca 2009 r.
Aktualizacje i pełna wersja fotogalerii będą dostępne tylko na nowym adresie.

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 25. 02. 2009 r.

Środa Popielcowa

Rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych

 28. 02. 2009 r.

Udzielenie posługi lektoratu alumnom III roku

Katedra legnicka, godz. 18:30

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 

Już jest
fotoreportaż
z rekolekcji dla młodzieży męskiej!!!

==>Zdjęcia<==

=>Świadectwa<=

 

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 

Przypatrzcie sie BRACIA powołaniu waszemu!

 

FOTOGALERIE!!!

 

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 

Zapraszamy kandydatów
do naszego Seminarium!

 

 

 

 

 

Od 16.03.2002 jesteśgościem na naszej stronie.


 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY ! ! !

Zapraszamy męską młodzież maturalną na rekolekcje do Szklarskiej Poręby !!!

(Dom Rekolekcyjny WSD w Białej Dolinie)


13. - 15. marca 2009 r.

Kontakt i informacje:
Ks. Krzysztof Wiśniewski - Ojciec duchowny WSD [NAPISZ]

 

Zobacz zdjęcia z poprzednich rekolekcji...

i przeczytaj świadectwa uczestników !!!

 

==> 13. - 15. marca 2009 r. <==

 

Z A P R A S Z A M Y ! ! !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasz Adres:
Wyższe Seminarium
Duchowne Diecezji Legnickiej

ul. Jana Pawla II nr 1
59-220 LEGNICA
tel. (0-76) 724 - 41 - 25
fax: (0-76) 724 - 41 - 26
e-mail: wsd@legnica.opoka.org.pl
konto: PKO S.A. O/Legnica
Nr 25124014731111000025217742

 

 

 

==> Napisz do nas! <==

Czekamy na Wasze listy...

 

 

 

 

 

 

Spacer po Domu...

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2006 WSD Legnica

Konsultacja merytoryczna - Ks. Krzysztof Wiśniewski - Ojciec duchowny

Wykonanie:
Tomasz Ślazyk - rok V
Tomasz Metelica - rok III
Krzysztof Antończak - rok III